În componența departamentului intră 78 de persoane, dintre care 32% – cu grad științific.

Nr. crt.Numele, prenumeleTitlul ştiinţific, funcţia didacticăE-mail
1Anatolie TARANENCOconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic, șef de departament; de bază şi cumulanatolie.taranenco@cms.utm.md
2Olesea BURUIANĂlect. univ., ms. în informatică; de bazăolesea.buruiana@cms.utm.md
3Oleg CEBANlect. univ., ms. în constr., doctorand; de bazăoleg.ceban@cms.utm.md
4Vladimir CORNEEVconf. univ., dr. în tehn.; de bazăvladimir.corneev@cms.utm.md
5Vasile COTOROBAIconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulvasile.cotorobai@cms.utm.md
6Ion CREŢUlect. univ., ms. în constr.; de bazăion.cretu@cms.utm.md
7Daniela DIGORIasist. univ., ms. în constr.; de bazădaniela.digori@cms.utm.md
8Sergiu GALBINEANlect. univ., ms. în constr.; de bază; de bazăsegiu.galbinean@cms.utm.md
9Ion GÂRLACUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnicion.garlacu@cms.utm.md
10Mihail BÎRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bazămihail.birca@cms.utm.md
11Teodor SÂRBUconf. univ., dr. în tehn., expert tehnic; de bază şi cumulteodor.sarbu@cms.utm.md
12Elena SIDORENCOconf. univ., dr. în tehn.; de bazăelena.sidorenco@cms.utm.md
13Oleg CAZACconf. univ., dr. în tehn.; de bază; de bazăoleg.cazac@tc.utm.md
14Mihail TURCULEŢconf. univ., dr. în tehn., cumulmihail.turculet@cms.utm.md
15Viorica ŢIBICHIconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulviorica.tibichi@cms.utm.md
16Mihail URSUlect. sup., ms. în tehn., proiectant; de bazămihail.ursu@cms.utm.md
17Iulia VOSKRESENSKAIAlect. sup. univ., proiectant; de bazăiulia.voskresenskaia@cms.utm.md
18Mihail POTÂRCĂconf. univ., dr. în tehn., expert tehn., proiectant, cumul externmihail.potarca@cms.utm.md
19Eduard BALANlect. univ., ms. în constr.; cumuleduard.balan@cms.utm.md
20Alexandru CÎRLANasist. univ., ms. în constr., doctorand; de bazăalexandru.cirlan@cms.utm.md
21Alexandru FRUNZAasist. univ., ms. în constr., doctorand, cumulalexandru.frunza@cms.utm.md
22Oleg CUCUconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumuloleg.cucu@tc.utm.md
23Iurie DOHMILĂconf. univ., dr. în tehn.; de bazăiurie.dohmila@tc.utm.md
24Visarion PLĂMĂDEALĂconf. univ., dr. în tehn.; de bazăvisarion.plamadeala@tc.utm.md
25Ion ROTARUconf. univ., dr. în tehn.; de bazăion.rotaru@tc.utm.md
26Efim OLARUconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulefim.olaru@sav.utm.md
27Tamara POPOVconf. univ., dr. în chim.; de bazătamara.popov@sav.utm.md
28Ion COBUȘCEANconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulion.cobuscean@sav.utm.md
29Vasile GRAMAconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulvasile.grama@gcg.utm.md
30Vladimir POLCANOVconf. univ., dr. în tehn.; de bazăvladimir.polcanov@gcg.utm.md
31Vasile CHIRIACconf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumulvasile.chiriac@gcg.utm.md
32Livia NISTOR-LOPATENCOdecan, conf. univ., dr. în tehn.; de bază şi cumullivia.nistor@fcgc.utm.md
33Carolina TIMCOconf. univ., dr în şt. econ.; cumul externcarolina.timco@ie.utm.md
34Mihai BENCHECIconf. univ., dr. în ped., de bază şi cumulmihai.bencheci@sav.utm.md
35Ilie TEACĂconf. univ., dr. în drept; cumul externilie.teaca@gcg.utm.md
36Alexandru RÂȘCOVOIlector superior, de bazăalexandru.rascovoi@tc.utm.md
37Iurie MOISEEVlector superior, de bazăiurie.moiseev@tc.utm.md
38Mihail CAPRĂlector universitar, de bazămihail.capra@sav.utm.md
39Adriana DANDARAlector superior, de bazăadriana.dandara@sav.utm.md
40Svetlana UNCIULENCOlector superior, de bazăsvetlana.unciulenco@sav.utm.md
41Ala COȘCODANlector superior; de bazăala.coscodan@sav.utm.md
42Ludmila EȘANUlector universitar, de bazăludmila.esanu@sav.utm.md
43Natalia FUNIERUlector superior, de bazănatalia.funieru@gcg.utm.md
44Ion BOICUlector universitar, de bazăion.boicu@gcg.utm.md
45Sofia CZEAPEKlector universitar, de bazăsofia.czeapek@gcg.utm.md
46Ana VLASENCOlector universitar, de bazăana.vlasenco@gcg.utm.md
47Constantin CEMURTANlector universitar, de bazăconstantin.cemurtan@tc.utm.md
48Rodislav GOREAlector universitar, de bazărodislav.gorea@sav.utm.md
49Galina CAPRĂlector universitar, de bazăgalina.capra@sav.utm.md
50Mariana CIOBANUlector universitar, de bazămariana.ciobanu@sav.utm.md
51Liliana GANGANlector universitar, de bazăliliana.gangan@sav.utm.md
52Alexandru PANTAZlector universitar, de bazăalexandru.pantaz@fcgc.utm.md
53Nicolae BEȚlector universitar, de bazănicolae.bet@gcg.utm.md
54Dumitru BOTNARUlector universitar, de bazădumitru.botnaru@gcg.utm.md
56Victor CEBOTARIasistent universitar, de bazăvictor.cebotari@tc.utm.md
57Nicolae LUCAȘENCOlector universitar, cumulnicolae.lucasenco@tc.utm.md
58Elena BEJANlector universitar, de bazăelena.bejan@gcg.utm.md
59Ion ȘUMLEANSCHIasistent universitar, cumulion.sumleanschi@gcg.utm.md
60Diana GAVRILOVconferenţiar universitar, cumul externdiana.gavrilov@gcg.utm.md
61Angela MNOGODETNÂIlector universitar, cumul externangela.mnogodetnai@gcg.utm.md
62Serghei RUSSUasistent universitar, cumulserghei.russu@sav.utm.md
63Evgheni CUTIAasistent universitar, cumulevgheni.cutia@cms.utm.md
64Vadim ȚURCANasistent universitar, cumulvadim.turcan@cms.utm.md
65Ion ALBUconf. univ., dr în şt. econ.; de bază şi cumulion.albu@fcgc.utm.md
66Mihail BRAGAconf. univ., dr în filosofie; conf. univ.; cumulmihail.braga@ssu.utm.md
67Ion RUSUprof. univ., dr. hab. şt. teh.; de bază şi cumulion.rusu@dmmc.utm.md
68Ion VALUŢĂprof. univ., dr în şt. fiz.-mat.; cumulion.valuta@mate.utm.md
69Petru ZESTREAlector superior, cumulpetru.zestrea@fua.utm.md
70Lucia NOUR-PARFENTIEVasistent universitar, de bazălucia.parfentiev@sav.utm.md 
71Mariana SAVIŢCHI-CIOBANUlector universitar, de bazămariana.ciobanu@sav.utm.md
Personal non-didactic
1Pavel LEPȘIIinginer coordonator, de bază
2Lilia GUSEVinginer cat. I, de bază
3Evgheni CUTIAinginer cat. I, de bazăevgheni.cutia@cms.utm.md
4Tatiana MADANinginer cat. I, de bazătatiana.madan@ia.utm.md
5Nicolae ALBUinginer cat. I, de bazănicolae.albu@gpps.utm.md
6Ludmila OLARUinginer cat. I,  de bazăludmila.olaru@adm.utm.md
7Ana UZUMinginer cat. I, de bazăana.uzum@gcg.utm.md
8Mariana FLORICĂinginer cat. I, de bază
9Natalia BULATOVAtechnician cat. I, de bază
10Ana-Maria TOPOREŢșef de laborator, de bază